Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Brave New Books, Weteringschans 259, 1017 XJ, Amsterdam. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brave New Books.

De op deze website getoonde informatie wordt door Brave New Books met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn. Brave New Books is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Brave New Books heeft deze website zo ingericht en gehost dat de uptime maximaal is. Brave New Books is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het disfunctioneren van de aangeboden functionaliteiten, aanvallen van hackers of het mogelijk uit de lucht zijn van de website.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Brave New Books behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Hoewel Brave New Books alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Brave New Books niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden geplaatst noch voor de inhoud van de door middel van deze website gepubliceerde boeken.